My Quote
0
WebSite_Project_Reference1-06

Commercial - Health Care

Commercial_-_Health_Care-01

PROJECT REFERENCE (INDUSTRY BASED)

_._7_-01
รพ.นครพิงค์ อาคารสนับสนุนบริการ 7 ชั้น
_._9_298_-01
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อาคารวินิจฉัย 9 ชั้น
_._11_-01
รพ.มะเร็งชลบุรี อาคารอำนวยการ 11 ชั้น
_._11_-01_1
รพ.เมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิง
file_1
สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
_._9_-01
รพ.ศรีธัญญา อาคารผู้ป่วยชาย 9 ชั้น